1. Skupščina društva
Vsi člani društva

2. Predsednik društva:
izr. prof. dr. Roman Kunič, Univerza v Ljubljani, FGG, KSKE, Jamova 2

3. Upravni odbor (ima 8 članov):

  1. izr. prof. dr. Roman Kunič, FGG, Ljubljana (predsednik) e-mail: roman.kunic@fgg.uni-lj.si
  2. dr. Ferdinand Deželak, ZVD, (podpredsednik) e-mail: ferdo.dezelak@zvd.si
  3. prof. dr. Mirko Čudina, FS, Ljubljana (tajnik društva) e-mail: mirko.cudina@fs.uni-lj.si
  4. mag. Mihael Ramšak, dipl. ing., ZAG-Ljubljana (blagajnik): mihael.ramsak@zag.si
  5. mag. Andrej Biček, DOMEL, Železniki, (član), e-mail: andrej.bicek@domel.si
  6. Aljoša Flander, dipl. ing., Decibel, Idrija (član), e-mail: aljosa.flander@decibel.si
  7. Bajc Simon, dipl. ing., IV Lozej Ajdovščina, (član), e-mail: simon.bajc@lozej.si
  8. doc. dr. Samo Beguš, Fakulteta za elektrotehniko, (član), e-mail: samo.begus@fe.uni-lj.si

4. Nadzorni odbor (ima 3 člane):
1) mag. Nikola Vlahovič, dipl. ing., TEŠ, Velenje, v pokoju. (predsednik),
2) Bogdan Mohorič, dipl. ing., EVT sistemi, (član),
3) Špela Nemec, univ. dipl. ing. (član).

5. Častno razsodišče (ima 3 člane):
1) dr. Egon Susič, dipl. ing. str., DANFOSS Trata, Ljubljana, (predsednik),
2) Peter Dolenc, dipl. oec. IMS merilni sistemi, Brüel & Kjaer zastopstvo Ljubljana, (član),
3) Jernej Jenko, dipl. var. ing., ZVD Ljubljana, (član).

Organi društva so bili izvoljeni na šesti volilni skupščini, ki je bila 14. 01. 2016 in dopolnilno na skupščini 09. 01. 2019. Mandat traja štiri leta.