Slovensko društvo za akustiko (Slovenian acoustical society)
Jamova 2, 1000 Ljubljana
www.sda.si

Predsednik društva: izr. prof. dr. Roman Kunič
E-mail: roman.kunic@sda.si, roman.kunic@fgg.uni-lj.si
Tel.: +386 1 47 68 604