Slovensko društvo za akustiko vabi na

Mednarodni znanstveni posvet o hrupu vetrnih elektrarn in možnih vplivih na življenjsko okolje
(International scientific consultation on wind turbine noise and  possible impacts on living environment)

 

Posvet organizira SDA v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, dne 15. 1. 2020 s pričetkom ob 13.00 uri v predavalnici II/6, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (Jamova cesta 2, Ljubljana).

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite, tako da izpolnite SPLETNI OBRAZEC, in sicer najkasneje do 8. 1. 2020.

Kotizacije za posvet ni. Udeleženci bodo po zaključku posveta prejeli zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov.

 

URA PROGRAM
 13.00-13.05 doc. dr. Mateja Dovjak: Otvoritev posveta, predsednica Slovenskega društva za akustiko (SDA), Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
13.05-13.10 prof. dr. Matjaž Mikoš: Uvodni pozdravni nagovor, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, U
 13.10-14.10 dr. Branko Zajamšek: Uvodno vabljeno predavanje, Dobre prakse merjenja ter modeliranja hrupa vetrnih elektrarn, Adelaide Institute for Sleep Health (AISH), Flinders University, College of Medicine and Public Health, Australija
 14.10-14.30  izr. prof. dr. sc. Antonio Petošić: General problems with description, measurements and assesment of environmental noise parameters in Croatia according ISO 1996-2:2017 and their connectivity with the problems from windfarms noise, University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Department of Electroacoustics, Zagreb
 14.30-14.50  Break
 14.50-15.10  dr. Ferdinand Deželak: Vetrne elektrarne in motenost okolja z njihovim hrupom, Zavod za varstvo pri delu (ZVD), Ljubljana
 15.10-15.30 dr. Sonja Jeram: Vetrne elektrarne v slovenskih prostorskih načrtih, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Ljubljana
 15.30-15.50  prof. dr Mirko Čudina: Vpliv hrupa vetrnih elektrarn, ustanovitelj in tajnik SDA, upokojeni profesor Fakultete za strojništvo, UL
 15.50-16.10  Diego Loredan: Zakaj Slovenija ni primerna za vetrne elektrarne, Civilna iniciativa za zaščito Senožeških brd, Koper
Pisni prispevek doc. dr. Kristy Hansen: Strategies to improve wind farm noise compliance assessment, Adelaide Institute for Sleep Health (AISH), Flinders University, College of Medicine and Public Health, Australia
16.10-16.30 Razprava in zaključek

 

 


Dobrodošli na spletni strani Slovenskega društva za akustiko!

 

Slovensko društvo za akustiko je neprofitna strokovna organizacija, katere osnovni namen je pomoč slovenskim inženirjem, da bodo lahko v vse strožjih zahtevah po zmanjševanju hrupa in po čim tišjih izdelkih uspešno konkurirali na zahtevnih tujih trgih.

Danes ima društvo več kot 50 individualnih in kolektivnih članov, ki delujejo na različnih področjih akustike, kot so: tehnična, arhitekturna, gradbena, podvodna, elektro, glasbena, psihofiziološka (medicinska), bioakustika, okoljevarstvena in druge smeri akustike.

Društvo skrbi za močno povezavo med industrijo in univerzo v Sloveniji in na tujem. Slovensko društvo za akustiko je član več tujih in domačih združenj, kot so:

  • EAA (European Acoustics Association)
  • ICA (International Commission for Acoustics)
  • I-INCE (International Institute of Noise Control Engineering)
  • IIAV (International Institute for Acoustics and Vibration)
  • ZSITS (Zveza Strojnih Inženirjev Slovenije)

Aktivnosti društva so definirane v statutu društva. Društvo se ukvarja z izobraževanjem, organizacijo predavanj, seminarjev mednarodnih kongresov in delavnic na temo akustika. Društvo aktivno sodeluje pri kreiranju in izpopolnjevanju nacionalne zakonodaje in mednarodnih standardov s področja akustike.

… preberi več.

 


VČLANI SE!

Postani član Slovenskega društva za akustiko.

 


 

OBVESTILA IN NOVICE

Nova predsednica društva

10. 10. 2019

Na izredni skupščini SDA dne 19. 9. 2019 je bila izvoljena nova predsednica društva doc. dr. Mateja Dovjak.

 

Predsednik SDA v etru Radia Študent

16. 5. 2019

V petek ob 24:00 se po dobrem letu in pol Znanstvena redakcija vrača k svojim proto-koreninam. V etru bomo gostili dva RŠ veterana, ki sta tekom svojega naravoslovno-tehniškega študija čas preživljala našem radiu:

  • Gregor Belušič (izredni profesor na BF UL) se je v devetdesetih letih udejstvoval v Glasbeni redakciji RŠ,
  • Roman Kunič (izredni profesor na UL FGG) pa se je kalil kot tonski tehnik.

Z njima bomo obujale spomine na čase, ko sta bila na Radiu Študent še aktivna sodelavca, zanimalo pa nas bo tudi, ali se je v tistih časih na radiu že kaj pisalo o znanosti.